Årsmöte 2022

08 februari, 2022
Årsmöte 2022

Vi vill hälsa alla medlemmar i Huskvarna välkomna till vårt årsmöte. Årsmötet är ett viktigt
tillfälle för alla medlemmar att kunna vara delaktiga i hur kåren och verksamheten bedrivs
och utvecklas och i vårt beslutsfattande då alla våra medlemmar har rösträtt.
I år planerar vi att hålla mötet på Örjansgården men utifrån rådande pandemiläge kan vi
komma att behöva ställa om och hålla årsmötet digital via Teams. Information om plats eller
länk publiceras på Huskvarna scoutkårs hemsida en vecka före årsmötet.

Föredragningslistan i inbjudan stämmer inte med gällande stadgar.
Detta beror på att våra stadgar som beslutades 2021, inte godkändes av Scouterna.
Därav använde vi det nya förslaget som tagits fram i dialog med Scouterna och styrelsen för Huskvarna scoutkår.

Anmälan via länken:  http://www.enkät.se/survey.php?pid=36000&mpid=43d86c47d5a1deb73bc48939715443ae

Dokument:

Inbjudan

Verksamhetsberättelse 2021

Värdegrund

Uppföljning Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2022

Förslag till årsmöte 2022

Bokslut samt budget

Förslag till budget

Projektredovisning

Proposition nya stadgar

Instagram bilder

Undehållsplan (tilllagd 2022-02-03)

SVT reportage

 

 

Från

tisdag, 08 februari 2022
kl. 18:00

Till

tisdag, 08 februari 2022
kl. 20:00

Plats

Örjansgården

Avdelningar

Spårarna Upptäckarna Äventyrarna Utmanarna Rover

Ansvariga ledare

Richard Carlsson

Richard Carlsson

Ledare
0730-85 62 27
Kalle Partanen

Kalle Partanen

Ledare för Upptäckarna
Ellen Johansson

Ellen Johansson

Ledare för Upptäckarna
Anna Johansson

Anna Johansson

Ledare för Äventyrarna