Kårutfärd till Öggestorp

25 maj, 2024

Från

lördag, 25 maj 2024
kl. 09:00

Till

lördag, 25 maj 2024
kl. 14:00

Plats

Scoutstugan i Öggestorp

Avdelningar

Spårarna Upptäckarna Äventyrarna Utmanarna Rover

Ansvariga ledare

Tim Norén

Tim Norén

Ledare för Äventyrarna
Joakim Junefjäll

Joakim Junefjäll

Ledare för Upptäckarna
Per Edberg

Per Edberg

Ledare för Spårarna och Upptäckarna
Leo Berg

Leo Berg

Ledare för Spårarna

Axel Rydberg

Spårarledare
Anna Johansson

Anna Johansson

Ledare för Äventyrarna