Information till nya medlemmar och ledare

Vandring (1)

Hej och välkomna till Huskvarna scoutkår!


På den här sidan vill vi ge information och svar på frågor som scouter och föräldrar kan ha
om scouterna och kåren. Sidan innehåller mycket information men vi hoppas att det ändå är
ett enkelt och snabbt sätt att hitta information på. Och kanske få en insikt om hur scouterna
fungerar. Sidan ska fungera som en första grundläggande introduktion, dina ledare
svarar gärna om ni har fler frågor.

Hälsningar Kårstyrelsen i Huskvarna Scoutkår

Information till nya medlemmar och ledare

Scouting

Scouting är en internationell organisation och enbart i Sverige finns det ca 70 000 scouter.
Scouterna grundades i England 1907 och spred sig sedan snabbt över världen. Efter drygt 100 år är det en stark ungdomsorganisation som finns i de flesta av världens länder. I scouterna lär man sig nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra, och man utvecklas som människa genom att hela tiden testa sin egen förmåga. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” eller ”lära genom att göra” på svenska. En av
scoutingens metoder är friluftsliv varför stora delar av scoutprogrammet är förlagt utomhus.
Som scout får du vänner för livet och skapar även minnen för livet.

Scouterna

I Sverige fanns det fram till 2012 fem scoutförbund. Från 2012 har alla förbundet bildat en organisation med namnet Scouterna. www.scouterna.se

Distrikt

Sverige är indelat i flera olika scoutdistrikt fördelade geografiskt över hela landet. Vi tillhör Norra Smålands scoutdistrikt, vilket geografiskt sammanfaller med Jönköpings län. Distriktet är till för att underlätta kårernas arbete t.ex. ordna samarbete mellan kårer, gemensamma arrangemang, ge ledarutbildningar, som ledarna i kårerna kan gå samt sprida information.
Distriktet står bakom flera arrangemang såsom Bauerträffen, Tävlingsdagen, Stensjön runt, ledarjulbordet och brukar ordna resor till olika scoutarrangemang. www.norrasmaland.se

Kår

Vår kår heter Huskvarna Scoutkår och har lite drygt 50 medlemmar. Kåren grundades 1911,
så för några år sedan firade vi vårt 100-årsjubileum. Kåren består av flera avdelningar och
leds av en styrelse.

Åldersindelning

Inom scouterna finns det fyra ålderskategorier (grenar): spårarscout (8-9 år),
upptäckarscout (10-11 år), äventyrarscout (12-14/15 år) och utmanarscout (15/16-18 år).
Därefter blir man ledare men också Roverscout (18-25)

Avdelning

Scoutverksamheten sker i första hand på avdelningsnivå. En avdelning består av upp till 20 scouter. Varje vecka under terminen, en viss fast dag, har avdelningen avdelningsmöten. För att avdelningen ska fungera finns det ett antal ledare och ibland assistenter som förbereder och genomför avdelningsmötena. De flesta mötena sker i Örjansgården men möten kan också ske på andra platser

Patrull

Patrullen är en lite grupp scouter som arbetar tillsammans och är en viktig del inom scoutmetoden. En patrull brukar bestå av 6-8 scouter och inom avdelningen kan det finnas 2-4 patruller. Som scout hör man till en speciell patrull och det är i den som man göra många av aktiviteterna på avdelningsmötet.

Medlemskap

Man ansöker om medlemskap genom att fylla i en medlemsansökan på bliscout.nu eller om man hellre en pappersblankett som ledarna delar ut. Pappersblanketten ska lämnas in så snart som möjligt och efter tredje mötet registreras ansökan och därefter betalar man en medlemsavgift.

Vill man avsluta sitt medlemskap ska man alltid kontakta sin avdelningsledare och meddela detta och då avregistreras man så snart som möjligt. Säger man inte till kvarstår man tills vi har hört något annat och riskerar få hem medlemsfakturor till trots att man lämnat kåren.
Medlemsregistret sköts centralt av scouterna och heter Scoutnet.

Prova-på-möten

Som ny scout har man alltid tre avdelningsmöten på sig för att testa om scouting är något man vill fortsätta med innan man måste bestämma sig och betala medlemsavgiften.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i kåren är för närvarande 275 kr per termin (ht 2022). Det finns även ett familjemedlemskap för dem som bor på samma adress. Avgiften faktureras två gånger om året, i början av respektive termin. Fakturan skickas ut via Scouterna som tar in avgiften och skickar den vidare till kåren. Avgiften består av en del som går till scoutkåren och en som går till Scouterna centralt. I avgiften ingår också tidningen Scout.

Försäkring

I medlemsavgiften ingår en försäkring som täcker scouterna under den tid de är på scoutgården och de aktiviteter de gör under scouttiden. Försäkringen gäller också för de vuxna som deltar tillfälligt som ledare under aktiviteter. Mer om försäkringen går att läsa på
www.scouterna.se.

Avdelningsledare

På en avdelning finns det ett antal ledare och assistenter. Ledare är de som är över 18 år och assistenter kan vara både under och över 18 år. En av ledarna på avdelningen är avdelningsledare och det är den personen som har huvudansvaret för verksamheten på avdelningen.

Trygga möten

Alla ledare i Huskvarna scoutkår går en webbkurs som heter trygga möten, kursen är till för att alla scouter ska känna sig trygga. Vi vill ha en verksamhet fri från sexuella trakasserier och mobbing. Ledare i Huskvarna scoutkår ska inte förekomma i belastningsregistret över sexförbrytare. Säkerställandet av detta sker genom att scoutkårens ordförande tillsammans med respektive ledare tittar på ett registerutdrag. Trygga möten och registerkontroll utförs vart tredje år.

Termin

Scoutåret går terminsvis, som skolans år. Höstterminen börjar en eller två veckor efter skolstart och alla avdelningar har en gemensam julavslutning i december.
Vårterminen börjar en eller två veckor efter skolstart, avslutningen sker den 6 juni.

Det går bra att börja scouterna närsomhelst under terminen.

Närvaro

Närvaron är inte obligatorisk, men självklart ser vi gärna att man deltar i så många möten och aktiviteter som möjligt. Har man inte möjlighet att vara med är det bra om man meddelar avdelningens ledare att man inte kan komma.
Närvaron sköts av ledarna och förs i Jönköpingskommuns IT-system för kommunala bidrag.

Terminsprogram

I början av varje termin skapar avdelningsledarna ut ett program som publiceras i kalendariet på scoutkårens webbplats.

Hajk

En hajk är detsamma som en övernattning och sker oftast (fredag) lördag till söndag. För de yngre innebär det att man sover över i en stuga medan de äldre sover utomhus i vindskydd oavsett väder. Det brukar vara minst en hajk per termin. Det brukar tas ut en hajkavgift som täcker mat och hyra för helgen. Information om kommande hajker publiceras i kalendariet på scoutkårens webbplats.

Läger

Varje sommar brukar Huskvarna Scoutkår åka på läger under en vecka, (kortare för spårarscouterna). Lägret kan antingen vara bara med kårens egna scouter eller tillsammans med andra kårer. Information om kommande läger publiceras i kalendariet på scoutkårens webbplats.

Scoutskjorta

Alla scouter i Sverige bär en och samma scoutdräkt. Scoutskjortan har sedan länge varit ett grundplagg, men numera finns det flera olika sorters plagg som räknas till scoutklädseln.
Scoutskjortan är en viktig symbol för scouterna och avsedd att skapa en gemenskap.
Scoutskjorta är klädseln på alla veckomöten samt övrig scoutverksamhet så som tävlingar och avslutningar. På skjortan syr man på olika märken för att man ska se vart man hör, vad man har gjort och vad man har varit med om. Det finns skisser på hur märkena ska sitta så kan man fråga ledarna om var märkena ska sitta. Scoutskjortan köps på nätet via https://www.scoutshop.se/ Se till att Huskvarnascoutkår får den kick-back som scoutvaror betalar ut till scoutkårerna. Börja med att köpa en scoutskjorta till den nya scouten. Ju äldre barnet blir kan klädseln kompletteras med andra plagg. Vänta med att köpa tills scouten har deltagit i sina testmöten så att skjortan inte köps i onödan. Till skjortan hör ett antal märken som visar bl.a. vilken kår och vilket distrikt vi tillhör. Dessa märken köps via kåren och delas ut till scouterna.

Halsduk

Halsduken är en också en del i scoutdräkten. Det finns dels en standardhalsduk, som alla scouter i Sverige kan använda. De flesta kårer väljer dock att använda en egen halsduk som kårtillhörighet.

Huskvarna Scoutkårs halsduk är vinröd med blått kantband. Halsduken rullas och hålls ihop med en sölja, som ofta tillverkas av scouten själv vid något av avdelningens möten. Har man ingen sölja kan man använda en gummisnodd eller liknande tills man får en riktig. Halsduken delas ut till nya scouter vid scoutinvigningen.

Märken

Utöver de märken som sitter som grund på skjortan tillkommer det varje år flera märken som ska sys på skjortan. Det handlar om märken som scouterna tar utifrån intresse eller märken från hajker och läger som man varit med på. Intressemärken sys fast på vänster ärm och deltagandemärken på höger ärm. Skiss för hur märkena ska sitta finns på Scouternas webbplats.

Utrustning

En scout behöver en viss basutrustning men det mesta är inget utöver de man behöver för andra aktiviteter. Några saker kanske behöver inhandlas men köp inte det värsta och häftigaste grejerna, oftast behövs inte det. Vid hajker och läger delas det ut en packningslista som stöd för vad man behöver ha med sig. Följ den så mycket som möjligt, det finns oftast en tanke bakom om varför man ska ha med sig just de sakerna som står på listan. Har ni frågor om utrusningen så prata med ledarna på avdelningen, de har erfarenheter av vad som fungerar eller inte.

Kåraktiviter

Under terminen förekommer flera aktiviteter som är gemensamma för hela kåren. Information om kommande aktiviteter publiceras i kalendariet på scoutkårens webbplats.

 • Familjehajk – oktober/november. Alla medlemmar är välkomna på en hajk.
 • Höstkrafsning – november. Vi krattar löv och gör Örjansgården klar för vintern.
 • Julavslutning – en kväll i december. Alla scouter och ledare samlas för att vara med om
  luciatåg, utdelning av märken och annat. Avslutningen sker utomhus
 • Vårkrafsning – April. Vi krattar och gör Pustakulle vårfint, Örjansgården städas och putsas
  inför valborgsfirandet.
 • Valborgsfirande – 30 April. Huskvarna scoutkår. Här behövs alla, scouter liksom föräldrar
 • Sommaravslutning – 6 Juni. Alla är välkomna, scouter, syskon föräldrar mormor och
  morfar osv. Vanligtvis blir det en organisationstävling, glassfest, scoutinvigning och märkesutdelning.

Ledare och funktionärer

Inom kåren arbetar ledare och funktionärer ideellt. De flesta är ledare på de olika avdelningarna. Andra arbetar med att ta hand om material och Pustakulle eller sitter i styrelsen.

Vill du som vuxen börja med scouting är du välkommen att komma med oss!

Ledarsamling

Ledarna träffas en gång per månad för att diskutera gemensamma aktiviteter, hur det fungerar på avdelningarna och hur avdelningarna kan hjälpas åt.

Föräldrar

Som förälder är man varmt välkommen att delta i verksamheten. Vi ser gärna att man deltar på något sätt, antingen regelbundet eller någon enstaka gång för att få en bild av verksamheten och prova på hur det går till. Det finns olika sätt att göra detta på, t.ex. kan man vara tillfällig funktionär under tävlingar, vara assistent på avdelningen vid några möten per termin, delta vid städdagar eller vara med i styrelsen eller vara annan kårfunktionär som försäljningsansvarig. Vi vill ha en nära kontakt med föräldrarna för det ger oss bättre möjligheter att skapa en bra verksamhet för scouterna.

Kårstyrelse

Kåren styrs av en kårstyrelse. Ordförande i styrelsen är kårordföranden som leder mötena, styrelsemötena äger rum ungefär var fjärde vecka under terminerna. Då avhandlas de projekt som kåren har haft och kommer ha. Funktioner som finns i styrelsen är t.ex. kassör, sekreterare, och utbildningsledare. För att komma i kontakt med styrelsen skicka ett mail till info@huskvarnascout.se eller ordforande@huskvarnascout.se

Ekonomi

Kåren finansierar sin verksamhet till största del med avgifter uthyrning av lägenheten, från Valborgsfirandet, medlemsavgifter och aktivitetsbidrag från Jönköpings kommun. En del av pengarna går till avdelningarna så att de kan sin bedriva verksamheten där och resten används till underhåll av scoutgården och gemensamma aktiviteter och anskaffning av
material.