Örjansgården

Örjansgården

Arbetet med Örjansgården påbörjades under 1934.

Av Huskvarna Vapenfabrik hade Huskvarna Scoutkår erhållit en tomt på Pusta Kulle, belägen strax ovanför Slottsvillan. Under senare delen av våren och under hösten 1934 pågick arbetet oförtrutet med att lägga grunden och källaren till den blivande scoutborgen. Ledare, scouter och föräldrar, alla hjälpte de till med detta hårda arbete till gagn för scoutkåren.

Under 1935 fortsatte så arbetet med väggtimring och takläggning. Stugan uppfördes helt i timmer och försågs med torvtak som blommade vackert under sommaren.

Materialet till stugan har sin särskilda och inte alldeles vanliga historia. Kåren erhöll timmer vid rivningen av ladugården till före detta Huskvarna södergård. Bjälkarna hämtades från Vapenfabrikens gamla smedja, som i sin tur erhållit dem från Rogberga gamla träkyrka.

De kalla vintrarna under andra världskriget gjorde att det blev svårt att hålla stugan varm utan regelbunden eldning. Det blev därför angeläget för scoutkåren att ha någon boendes i stugan som kunde se till att det eldades kontinuerligt, varför man beslöt sig för att utöka stugan med en vaktmästarbostad. Hjälp med pengar och material erhölls även denna gång från Vapenfabriken vilket gjorde vaktmästarbostaden kunde stå färdig 1942. Tillbygget uppfördes i samma stil som stugan och innehöll två rum och kök. Under årens lopp har Örjansgården underhållits och moderniserats efter hand, dock utan att det har gjorts några större i den ursprungliga robusta miljön. I början av 1970-talet var man dock tvungen att ta bort det vackra torvtaket, detta på grund av att takbjälkarna börjat svikta. Numera är taket belagt med tegel.

Uthyrning

Huskvarna Scoutkår hyr ut sina lokaler till framförallt andra scoutkårer och föreningar men även till företag och privat.

Pris för 2022

Dag, (ca 08-18): 1.000kr
Dygn, över natt, (ca 10-10): 1.500kr
Helg, (fred 18 - sönd 18): 2.500kr 
Är ni fler än 10 som skall övernatta tillkommer 20kr per person

Bokningsavgiften är 10% av hyresavgift, betalas inte tillbaka vid sen avanmälan (7 dagar). Bokningen gäller inte förrän bokningsavgiften är betalad

Resterande avgift skall ha betalats senast 7 dagar före hyrestillfälle för att tillträde till lokalen skall ges 

Eventuell justering av avgiften pga ändrade antal personer som övernattar, utebliven eller dålig städning eller trasig utrustning sköts efter uthyrningen

Om städning inte utförs debiteras hyrestagaren 150kr per påbörjad timme som städningen tar.

Hyrestagaren ansvarar för betala kostnaden för att ersätta allt som gått sönder eller försvunnit och kräver ersättning, lagning, målning osv.

Ved till en brasa inne i Örjansgården ingår, i övrigt kan ved samlas i skogen runt stugan.

Huskvarna Scoutkår hyr bara ut till organisationer som står bakom scouternas värdegrund.