Örjansgården

Örjansgården

Arbetet med Örjansgården påbörjades under 1934.

Av Huskvarna Vapenfabrik hade Huskvarna Scoutkår erhållit en tomt på Pusta Kulle, belägen strax ovanför Slottsvillan. Under senare delen av våren och under hösten 1934 pågick arbetet oförtrutet med att lägga grunden och källaren till den blivande scoutborgen. Ledare, scouter och föräldrar, alla hjälpte de till med detta hårda arbete till gagn för scoutkåren.

Under 1935 fortsatte så arbetet med väggtimring och takläggning. Stugan uppfördes helt i timmer och försågs med torvtak som blommade vackert under sommaren.

Materialet till stugan har sin särskilda och inte alldeles vanliga historia. Kåren erhöll timmer vid rivningen av ladugården till före detta Huskvarna södergård. Bjälkarna hämtades från Vapenfabrikens gamla smedja, som i sin tur erhållit dem från Rogberga gamla träkyrka.

De kalla vintrarna under andra världskriget gjorde att det blev svårt att hålla stugan varm utan regelbunden eldning. Det blev därför angeläget för scoutkåren att ha någon boendes i stugan som kunde se till att det eldades kontinuerligt, varför man beslöt sig för att utöka stugan med en vaktmästarbostad. Hjälp med pengar och material erhölls även denna gång från Vapenfabriken vilket gjorde vaktmästarbostaden kunde stå färdig 1942. Tillbygget uppfördes i samma stil som stugan och innehöll två rum och kök. Under årens lopp har Örjansgården underhållits och moderniserats efter hand, dock utan att det har gjorts några större i den ursprungliga robusta miljön. I början av 1970-talet var man dock tvungen att ta bort det vackra torvtaket, detta på grund av att takbjälkarna börjat svikta. Numera är taket belagt med tegel.