Scouthälsningen

Scouthälsning

Scouterna hälsar på varandra samma sätt över hela världen.

Svenska scouter hälsar med scouthälsningen:

  • När flaggan hissas eller halas
  • När fana förs i parad
  • När löftet förestavas
  • När lösen ges

I samband med märkesöverlämning, man tackar och tar emot märket med vänster hand och gör scouthälsning med höger. Givetvis får scouter hälsa på varandra med scouthälsningen. Detta skall göras när man träffar någon utländsk scoutkompis. En handskakning mellan två scouter sker med vänster hand.

Scouthälsningen ser ut på följande sätt:

Man för höger hand till pannan. Handflatan ska vara vänd framåt, tummen skall vila på lillfingernageln, och de tre övriga fingrarna skall vara sträkta uppåt. Det tre fingrarna skall påminna oss om scoutlöftets tre ursprungliga punkter, dvs plikten mot Gud och fosterlandet, att hjälpa andra och att lyda scoutlagen.

Cirkeln som bildas av tummen och lillfingret vill visa kamratskapen mellan scouter runt om i hela världen.

Scouttecknet

Scouttecknet görs likadant som scouthälsningen, men med den skillnaden att handen hålls rakt upp i axelhöjd istället för mot pannan. Scouttecknet görs vid avläggandet av scoutlöftet.

Scouthandskakning

B-P hörde talas om en historia om två afrikanska stammar som länge varit i krig med varandra. När de skulle sluta fred, la de ifrån sig sina sköldar, vilka de bar på vänster arm, och gick med vänsterhand framsträckt till hälsning. Detta var ett tecken på förtroende och vänskap. B-P tänkte att vänsterhands hälsningen skulle användas mellan scouter runt om i världen och det gör man än i dag, särskilt när man möter en utländsk vän, oftast görs då inte scouthälsningen med högerhand utan man skakar bara hand med vänsterhand och man spretar med lillfingret nedåt så att dessa går i varandra.